Evaluari imobiliare Timisoara - acte necesare 20/01/2018

 

Actele necesare (fotocopii) pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.

Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul activelor:

 

evaluare imobiliara apartament

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

 1. Act de proprietate
 2. Incheiere de intabulare
 3. Extras de carte funciara pentru informare
 4. Memoriu tehnic
 5. Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 6. Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
 7. Fisa bunului imobil/corpului de propietate
 8. Releveu apartament
 9. Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 10. Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

 


evaluare imobiliara constructie + teren

Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor imobiliare (constructie + teren)

 1. Act de proprietate
 2. Incheiere de intabulare
 3. Extras de carte funciara pentru informare
 4. Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 5. Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
 6. Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
 7. Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
 8. Certificat de urbanism
 9. Autorizatie de construire/desfiintare
 10. Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 11. Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 12. Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

 

evaluare imobiliara a terenurilor libere de constructii

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

 1. Act de proprietate
 2. Incheiere de intabulare
 3. Extras de carte funciara pentru informare
 4. Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 5. Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
 6. Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
 7. Certificat de urbanism
 8. Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 9. Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)